Skincare

How To Apply the Eye Cream

By  | 

 

When it comes to taking care of the skin, it is very important to get all the necessary information about the products we are using and how to use them. The eye cream is an essential product of the beauty regime, but I have noticed that the way it is applied it is wrong among women. So in this post I will show you the right way to use your eye cream, because the major part of women does not know the consequences of an incorrectly applied eye cream. So pay attention to the steps!
 
Kur behet fjale per kujdesin e lekures eshte teper e rendesishme qe te marrim informacionin e nevojshem rreth produkteve qe perdorim dhe si ti perdorim ato. Kremi per syte eshte nje produkt thelbesor i regjimit te bukurise, por kam vene re se menyra se si ai aplikohet eshte i gabuar midis femrave. Keshtu qe ne kete post do te ju tregoj menyren e duhur te aplikimit te kremit te syve, sepse pjesa me e madhe e femrave nuk i di pasojat e aplikimit te gabuar te nje kremi per syte. Keshtu qe kushtoi vemendje hapave!


1.
First of all choose an eye cream that fits your needs and your skin type. That’s the most important thing. So pay attention to the ingredients, because you might be allergic to one of the ingredients. Pay attention to the product description so that you can get the necessary information about its function and its usage. There are so many eye creams for every skin type and of course for every problem you might have like: wrinkles, fine lines, dark circles, tired eyes and for younger ages you can get a product that prevents skin aging. It is never too early to start taking care of your skin and prevent early skin aging, especially when it comes to the eye area, which is one of the most delicate part of our skin. 
 
 
Pike se pari zgjidh nje krem per syte qe i pershtatet nevojave te tua dhe tipit te lekures. Kjo eshte gjeja me e rendesishme. Kushtoi vemendje perberesve, sepse mund te jesh alergjike ndaj nje perberesi. Kushtoi vemendje pershkrimit te produktit ne menyre qe te marresh te gjithe informacionin e nevojshem rreth funksionit te tij dhe perdorimit te tij. Ekzistojne shume kremra per syte per te gjitha tipet e lekures dhe sigurisht per cdo problem qe ti mund te kesh si: rrudhat, vijat e holla, rrathet e zinj, syte e lodhur dhe per moshat e reja mund te marresh nje produkt qe parandalon plakjen e lekures. Nuk eshte asnjehere heret per te filluar per t’u kujdesur per lekuren dhe te parandalosh plakjen para kohe te lekures, vecanerisht kur behet fjale per pjesen e syve, e cila eshte nje nder pjeset me delikate te lekures. 
 
 
2.
I am sure that many of you use the index finger to apply the eye cream. Well let me tell you that you are doing it all wrong. When you use your index finger you are putting a lot of pressure on the eye area and that does cause only damage to this area, because the index finger is the strongest one. Instead of the index finger you have to use only the fourth finger (ring finger). By doing this you are giving a light pressure to this area and don’t forget to massage it gently.
 
 
Jam shume e sigurt se shume prej jush perdorin gishtin tregues per te aplikuar kremin e syve. Epo me lejo te te them se po e ben cdo gje gabim. Kur perdor gishtin tregues ti ushtron shume presion ne pjesen e syve dhe kjo shkakton vetem deme ne kete zone, sepse gishti tregues eshte me i forti. Ne vend te gishtit tregues duhet te perdoresh vetem gishtin e katert (gishtin e unazes). Duke bere kete gje, ti ushtron pak presion ne kete zone dhe mos harro ta masazhosh ate lehte. 
 
 
3.
Another mistake is the area you apply the eye cream. I am sure that some of you apply it only under the eye area. Have you ever thought about the area under the brow? That’s also a very delicate area which needs maximum attention. So make sure you go all around the eye area from the inner corner to the upper brow using only the ring finger until the cream it is all absorbed. It is not necessary to apply a lot of cream, a little portion is enough.
 
 
Nje gabim tjeter eshte zona ku ti aplikon kremin per syte. Jam shume e sigurt qe disa prej jush e aplikojne kremin vetem ne zonen poshte syve. Ke menduar ndonjehere per zonen poshte vetullave? Edhe ajo eshte nje zone delikate, e cila ka nevoje per kujdes maksimal. Keshtu qe sigurohu ta aplikosh ne te gjithe pjesen e syve nga pjesa e brendshme deri ne pjesen e siperme te vetullave duke perdorur vetem gishtin e unazes derisa kremi te thithet teresisht nga lekura. Nuk eshte e nevojshme te aplikosh nje sasi te madhe kremi, nje porcion i vogel eshte i mjaftueshem. 
 
Photo Credit: tracyturnbull.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.