Nails

How to Have Healthy Nails

By  | 

Having healthy nails is always a challenge as it requires a few steps, which need to be taken into consideration. Many people might think that there is no need to take care of the nails as they are considered not alive, but cuticles are, so the area surrounding the nails should be protected and taken care of, because who would not like a healthy good looking nails?

You might think that there are only nail polishes and nothing else to add to your nails, but believe me nowadayas everything is about protecting the nails so there are so many products that might surprise you and they have a big impact on your nails and the way they look. So just read the simple tips below and start doing something about those nails.

Te paturit thonj te shendetshem eshte gjithmone nje sfide sepse kerkon disa hapa, te cilat duhet te merren ne konsiderate. Shume individe mund te mendojne se nuk eshte e nevojshme te kujdesesh per thonjte pasi ato konsiderohen qeliza te vdekura, por kutikulat nuk jane te vdekura, keshtu qe zona qe rrethon thonjte duhet te mbrohet dhe te kujdeset per te, sepse kush nuk do t’i pelqente thonjte e bukur dhe te shendetshem?

Ti mund te mendosh qe ekzistojne vetem manikyra dhe asgje tjeter per t’i shtuar thonjve, por me beso qe ne ditet e sotme cdo gje ka te beje me mbrojtjen e thonjve keshtu qe ka shume produkte qe mund te te surprizojne dhe ato kane nje ndikim te madh tek thonjte dhe ne menyren se si duken. Keshtu qe lexo keshillat me poshte dhe fillo te besh dicka per thonjte e tu.

#1 Keep your nails uniform 

It is very important that your nails have the same length and shape. There can be times when you break one or two nails so hurry up and make them uniform. Many of you might say that I am at work or at school so I have no time. I am in that situation too, but I always keep a nail shaper with me to fix the broken nail.

Eshte shume e rendesishme qe thonjte e tu te kene te njejten gjatesi dhe forme. Ka momente ku mund te te thyhen nje ose dy thonj keshtu qe nxito dhe beji ato uniforme. Shumica prej jush mund te thote qe jam ne pune ose ne shkolle dhe nuk kam kohe. Edhe une jam ne kete situate, por gjithmone mbaj nje lime per thonjte me vete ne menyre qe te rregulloj thoin e thyer. 

#2 Use Cuticle Oil

Don’t remove your cuticles because they protect your nails. If you remove them you might have pain or cause an infection. Instead of removing them, when you notice that your cuticles are dry, use Cuticle Oil. Cuticles are always fragile, because they are exposed to the sun, cold, salty water, soaps, chlorination and other conditions, so you can never let them without any protection. I would suggest Apricot Cuticle Oil from Essie as it nourishes and protects your nails, or you can use Coconut Oil.

Mos i hiq kutikulat pasi ato mbrojne thonjte e tu. Nese ti i heq mund te shkaktosh dhimbje ose infeksion. Ne vend te kesaj, kur veren qe kutikulat jane te thata, perdor Vaj per Kutikulat. Kutikulat jane gjithmone te ndjeshme, sepse ato jane te ekspozuara ndaj diellit, te ftohtit, ujit te kripur, sapunet, klorit dhe kushteve te tjera, keshtu qe asnjehere nuk duhet t’i lesh ato pa mbrojtje. Une do te sugjeroja Apricot Cuticle Oil nga Essie pasi ushqen dhe mbron thonjte e tu, ose mund te perdoresh Vaj Kokosi.  

#3 Use hand cream

Healthy nails require healthy hands, so keep your hand cream with you everytime, not only on Winter.

Thonjte e shendetshem kerkojne duar te shendetshem, keshtu qe mbaje gjithmone me vete kremin e duarve, jo vetem ne Dimer. 

4# Use protective nail polish

Now you can use protective nail polishes that are colorful. I use La Roche Posay Silicium Protective Fortifying Nail Polish that prevent the nails from UV rays, chipping and peeling.

Tani mund te perdoresh manikyr mbrojtes per thonjte qe jane me ngjyra. Une pedor La Roche Posay Silicium Protective Fortifying Nail Polish qe i mban thonjte larg nga rrezatimet UV, ciflosja dhe rrjepja.

#5 Base Coat 

Before applying the color you chose, you should apply first base coat as it makes sure your nail polish bonds easily on the nail surface and it also protects your nails. If you do not want to use so many nail products, just go for a protective nail polish and you won’t spend too much.

Perpara se te aplikosh ngjyren qe ke zgjedhur, duhet te aplikosh ne fillim bazen pasi ben te mundur qe manikyri yt te pershtatet lehtesisht ne siperfaqen e thoit dhe gjithashtu i mbron thonjte. Nese nuk deshiron te perdoresh shume produkte per thonjte, mund te perdoresh nje manikyr mbrojtes per thonjte dhe nuk do te shpenzosh shume.

#6 Top Coat

If you want to have a long lasting manicure, choose brands that are specialized in nail polishes like Orly, O.P.I, Essie and Nails inc, which are on top of the list for me. These brands have amazing nail polishes that are easily applied and long lasting. If you don’t have enough time to polish your nails quite often, use a Top Coat to extend the manicure.

Nese deshiron te kesh manikyr qe zgjat shume, zgjidh nje firme qe eshte e specializuar ne manikyra si Orly, O.P.I, Essie dhe Nails inc, te cilat jane ne krye te listes per mua. Keto firma kane manikyra fantastik qe aplikohen lehtesisht dhe zgjasin shume. Nese nuk ke mjaftueshem kohe per te lyer thonjte, perdor Top Coat per te zgjatur manikyrin ne thua.

#7 Natural Nails

I have to admit that I am against fake nails. I have never had fake nails in my life and I don’t intend to. I am aware that with fake nails you can create so many designs and they last like 1 month. But, I have seen from my friends how awful fake nails look when the time comes to change them and it damages the nails so much that when you stop putting fake nails it may take so much time to repair and reinforce them.

Me duhet ta pranoj qe jam kunder thonjve falso. Une asnjehere nuk kam patur thonj falso dhe nuk kam ndermend te kem ndonjehere. Jam e vetedijshme qe me thonjte falso mund te krijosh shume dizenjo dhe ato zgjasin rreth 1 muaj. Por, kam vene re tek shoqet e mia sa shemtuar duken thonjte falso kur vjen momenti qe ato te nderrohen dhe i demton shume thonjte kur ndalon se vendosuri thonj falso dhe kerkon goxha kohe per t’i riparuar dhe forcuar ato. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.