Skincare

Si te mbrohet lekura nga i ftohti i Dimrit

By  | 

 

As the season is changing, even your daily routine somehow has to change. Winter is stepping in our doors, so it is very important that we take some precautions so that our skin will not suffer any damage from the cold season. 
 
Ashtu sic sezoni po ndryshon, edhe rutina jote e perditshme duhet te ndryshoje disi. Dimri po troket ne dyert tona, keshtu qe eshte shume e rendesishme qe te marrim disa masa ne menyre qe lekura jone te mos vuaje nga asnje demtim gjate sezonit te ftohte.


1. Shower routine
As much as we all enjoy taking long hot showers, when it comes to Winter it’s better to restrict showers to less than 5 – 10 minutes. I know it may seem quite depressing, but a long hot shower , especially in Winter, can damage hair and skin. So use lukewarm water and apply moisturizer right after exiting shower.
 
Pavaresisht se te gjithe e shijojme nje dush te gjate dhe te nxehte, kur behet fjale per periudhen e Dimrit eshte mire te shkurtojme kohezgjatjen e dusheve ne me pak se 5 – 10 minuta. E di qe mund te duket shume depresionuese kjo gje, por nje dush i gjate dhe i nxehte, vecanerisht ne Dimer, mund te demtoje floket dhe lekuren. Keshtu qe perdor uje te vaket dhe apliko hidratues menjehere pas dushit.
 
2. Exfoliate
 photo 1020_ess_skinrefiner_zpscab48260.jpg
Exfoliate regularly during the cold season. Instead of using an exfoliating mask once a week, it’s better if you use it twice a week . Use a creamy one, because it removes dead skin cells and impurities without irritating your skin. I’ve been using Skincode extra gentle skin refiner for more than a year.
 
Perdor eksfoliues rregullisht gjate sezonit te ftohte. Ne vend qe te perdoresh nje maske eksfoliuese nje here ne jave, eshte mire qe ta perdoresh dy here ne jave. Perdor nje eksfoliues kremoz, sepse heq qelizat e vdekura dhe papastertite pa e irrituar lekuren. Kam mese nje vit qe po perdor Skincode extra gentle skin refiner.
 
3. Apply SPF
Oh yes, you really thought you can use SPF only in Summer? Wrong! SPF in Winter is as important as it is during Summer. It protects your skin from the strong wind and extreme cold temperatures. It also protects the skin from the UV rays, especially when they are reflected up from the snow.
 
Oh po, mendove me te vertete se mund te perdoresh nje produkt me SPF vetem ne Vere? Gabim! Perdorimi i SPF ne Dimer eshte po aq i rendesishem sa perdorimi i tij ne Vere. E mbron lekuren nga ererat e forta dhe nga temperaturat e larta ekstreme. Gjithashtu e mbron ate nga rrezet e diellit, sidomos kur ato reflektohen nga debora.
 
4. Hand Moisturizer
 photo 1603_ESS_ALP_Brightening_Hand_Cream-213x400-213x400_zpscd97aa05.jpg
Use a hand moisturizer to keep your hands soothe all the time and to heal chapped skin, which happens a lot during the cold season. Keep the product in your bag so that you can use it whenever you need it or keep it near your bed so that you can apply it every night and the next day your hands will still be very smooth.
 
Perdor nje krem hidratues per duart ne menyre qe t’i mbash ato te bute gjate gjithe dites dhe te sherosh lekuren e care, gje e cila ndodh shpesh ne periudhen e ftohte. Mbaje kete produkt ne cante ne menyre qe ta perdoresh sa here qe e ndjen te nevojshme ose mbaje ne ane te krevatit ne menyre qe ta aplikosh cdo nate dhe te nesermen duart e tua do te jene perseri te bute.
 
5. Gloves
If you still don’t have them, you should get a pair of gloves. Despite using a hand moisturizer you never know…So if you want to protect your hands wear them when you go out.
 
Ne qofte se nuk i ke akoma, duhet te blesh nje pale doreza. Pavaresisht perdorimit te kremit te duarve asnjehere nuk i dihet…Keshtu qe nese deshiron te mbrosh duart e tua eshte e rendesishme qe te vesh doreza sa here qe del.
 
6. Lip balm
 photo babylips-beautyenxhi_zps10fe9d70.jpg
Don’t forget about the lips. They become so sensitive when the cold season begins. I would recommend a lip balm bought in a pharmacy, because they give the right effect. Personally I use the Baby Lips from Maybelline. They are not that powerful when it comes to healing the lips, but I like the smell and the fact that they keep my lips soft. 
 
Mos harro buzet. Ato behen shume te ndjeshme kur fillon periudha e ftohte. Do te te rekomandoja te blesh nje zbutes buzesh ne farmaci, sepse ato te japin efektin e duhur. Personalisht perdor Baby Lips nga Maybelline. Ato nuk jane dhe aq te fuqishme kur behet fjale per te sheruar buzet, por me pelqen aroma e tyre dhe fakti qe i mbajne buzet e bute.
 
7. Body Cream
 photo beautyenxhi-byphasse_zpsdf7ee0ce.jpg
Even in Winter you can use a body cream so that your skin can be smooth all the time. By doing this you keep your skin away from becoming dry, which happens a lot during Winter. Personally I use Q10 firming cream with almond oil from Byphasse immediately after shower.
 
Edhe gjate Dimrit mund te perdoresh krem per trupin ne menyre qe lekura te mbetet e bute gjate gjithe kohes. Duke bere kete gje e mban lekuren larg se berit i thate, gje e cila ndodh shpesh ne Dimer. Personalisht perdor Q10 firming cream me vaj bajamesh nga Byphasse menjehere pas dushit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.