Skincare

Clarisonic Plus Face and Body Sonic Cleansing

By  | 
 photo 11944981_10200910887890715_1451256729_n_zpscurley3r.jpg
After many positive reviews about Clarisonic’s cleansing devices, I decided it was time for me to have one. So for over a year, I am using the Clarisonic Plus Face and Body Sonic Cleansing. 
 
Pas shume recensioneve pozitive rreth pajisjeve te pastrimit te Clarisonic, vendosa se ishte koha qe edhe une te kisha nje te tille. Keshtu qe per me shume se nje vit jam duke perdorur Clarisonic Plus Face and Body Sonic Cleansing.
When I first got it, I immediately looked at the way it is supposed to be used so that its usage would be efficient. At first I let it charge for 24 hours and after that I started using it on my skin and I just loved it from the first moment. 
The device has like a timer that somehow controls the time you spend cleaning on a specific side of your face. The T-Timer beeps and pulses to indicate when it is time to move to another part of the face. It also guides to four sections of your face, meaning that it will beep and pulse 4 times during the cleansing process. I start with the forehead and when I hear the beep I continue with the nose and chin area and I finish it with the cheeks.  
 photo Capture_zpsje0cnfwz.png
The device has three speeds (delicate, universal, powerful). I started with the delicate speed, which is perfect for sensitive skin. After my face got used to the device, I changed to the universal speed that cleanses six times better than hands alone. It also enhances cleansing by 26% compared to the delicate speed (Speed 1). The powerful speed enhances cleansing by 30% compared to Speed 2 and it is useful if you want to remove skin’s impurities. 
The device also offers body cleansing. It has a specific brush that when it is attached to the device it immediately changes to body mode with a three minute cycle. 
When you choose the device you should also choose the right brush that comes with your needs. I have the brush for delicate skin and I also got the one for deep pore cleansing. It is recommended that you replace the brush every 3 months and if you are not sure which device to get, you can take the quiz at Clarisonic.com and you will somehow get the idea which device is perfect for you. 

At last, I would recommend the Clarisonic cleansing device to everyone (women and men), because I have noticed a lot of changes on my skin. It gives maximum cleansing to the skin, something that it is impossible to get while using the hands. It leaves skin looking and feeling smoother and fresh and so far I have not experienced any sign of irritation or redness after I use it. About the cleansing gel you can use whatever you want, but don’t forget to use the one that fits your skin type (dry, oily, mix) and of course I would recommend you apply a moisturizer to finish your beauty regime. 

Kur e mora per here te pare aparatin, menjehere kerkova per menyren se si duhet perdorur qe perdorimi i tij te ishte eficent. Ne fillim e lashe ne karikim per 24 ore dhe pas kesaj fillova menjehere ta perdor ne lekure dhe e dashurova qe ne momentin e pare. 
Aparati ka nje kohemates qe ne njefare menyre kontrollon kohen qe ti shpenzon duke pastruar ne nje zone specifike te fytyres. Kohematesi-T pipon dhe pulson per te treguar se kur eshte koha per te kaluar ne nje zone tjeter te fytyres. Ai gjithashtu udheheq ne 4 seksione te fytyres, qe do te thote se ai pipon dhe pulson 4 here gjate procesit te pastrimit. Une filloj me pjesen e ballit dhe kur degjoj pulsin vazhdoj me zonen e hundes dhe mjekres dhe e perfundoj me faqet. 

Aparati ka tri shpejtesi (delikate, universale, te fuqishme). Une fillova me shpejtesine delikate, e cila eshte perfekte per lekuren e ndjeshme. Pasi fytyra ime u mesua me aparatin, une kalova ne shpejtesine universale qe pastron 6 here me shume sesa duart. Ai gjithashtu shton efektin e pastrimit me 26% krahasuar me shpejtesine delikate (Shpejtesia 1). Shpejtesia e fuqishme rrit efektin e pastrimit me 30% krahasuar me Shpejtesine 2 dhe eshte i dobishem nese do te heqesh papastertite e lekures. 
Aparati gjithashtu ofron pastrim te trupit. Ka nje furce specifike, e cila kur vendoset ne aparat kalon menjehere ne versionin e trupit me nje cikel prej 3 minutash. 
Kur zgjedh aparatin duhet gjithashtu te zgjedhesh furcen e duhur qe u pershtatet kerkasave te tua. Une kam furcen per lekure delikate si dhe gjithashtu mora furcen per pastrim te thelle te poreve. Eshte e rekomanduar qe furca te nderrohet cdo tre muaj dhe nese nuk je e sigurt se cfare aparati te zgjedhesh, mund te besh quiz-in tek Clarisonic.com dhe ti ne njefare menyre do te krijosh idene se cili aparat eshte perfekt per ty. 

Se fundmi, do e rekomandoja aparatin pastrues te Clarisonic tek te gjithe (femra & meshkuj), sepse kam vene re shume ndryshim ne lekuren time. I jep pastrim maksimal lekures, dicka qe eshte e pamundur ta arrish duke perdorur duart. E le lekuren te duket dhe te ndihet e bute dhe e fresket dhe deri me tani nuk kam perjetuar asnje shenje irritimi apo skuqjeje pas perdorimit. Persa i perket xhelit pastrues mund te perdoresh cfare te deshirosh, por mos harro te perdoresh ate qe i pershtatet tipit te lekures ( te thate, te yndyrshme, mikse) dhe sigurisht do te rekomandoja qe te perdoresh nje krem hidratues per te perfunduar regjimin tend te bukurise. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.