Make-Up

Mark by Avon

By  | 

When I first started using Avon products I was in middle school. I must say that Avon was my first choice when it came to create my beauty set, or better say that through Avon I managed to learn how to put make up on. Let’s just say that with the eyeliner it took more than I expected only to apply it the right way. Well, now I am back at it and this time with the Mark collection, which is made for every woman that wants to be herself and of course feel beautiful.

Kur fillova te perdorja produktet e Avon isha ne 9-vjecare. Me duhet te them se Avon ishte zgjedhja ime e pare kur behej fjale per te krijuar setin e bukurise, ose me mire te them se nepermjet Avon arrita te mesoja se si te vendosja make up. Le te themi qe me penelin e syve u desh me shume sec e prisja per ta aplikuar ne menyren e duhur. Epo, tani iu riktheva perseri dhe kete here me koleksionin Mark, i cili eshte bere per cdo grua qe do te jete vetvetja dhe sigurisht te ndihet e bukur.

avon-mark-make up-beautyenxhi 1. Eternal Emerald Eyeshadow

Everytime I need a change in my look, I turn into eyeshadows as somehow they make a difference in the way your eyes look. The Eternal Emerald eyeshadow from Mark comes in a creamy version with a deep green color, but when you apply it, somehow that dark color becomes soft, by making it adaptable for a day wear as well.

Sa here qe dua nje ndryshim ne pamjen time, zgjedh tonet per syte pasi ne njefare menyre ato sjellin ndryshim ne menyren se si syte duken. Toni i syve Eternal Emerald nga Mark vjen ne nje version kremoz me nje ngjyre jeshile te erret, por kur e aplikon ate, ne njefare menyre ajo ngjyre e erret shnderrohet ne nuance te bute, duke e bere te pershtatshem edhe per nje aplikim gjate dites.

18452689_10203196254663456_1736056425_o (1)

2. Magix HD Finishing Powder

Remember that time when Angelina Jolie showed up to a movie premiere and all the pictures of her showed traces of white powder all over her skin. Well that was the HD finishing powder, which is used to make the skin look a lot smoother by hiding pores and the fine lines. The finishing powder is used on top of all other make up and it is perfect for hiding imperfections and it is used when you are surrounded by cameras or people taking pictures. So, this product is not suitable for daily usage, but for special occasions. But, remember to use it in small portions and in the right way, otherwise all of your pictures will show you with white traces of powder all over your face.

E mbani mend kur Angelina Jolie u shfaq ne nje premiere filmi dhe te gjitha fotot e saj shfaqen gjurme pudre te bardhe ne te gjithe lekuren e saj. Epo ai ishte HD finishing powder, i cili perdoret per ta bere lekuren te duket me e bute duke fshehur poret dhe vijat e holla. Pudra perdoret mbi te gjitha llojet e tjera te make up-it te vendosura dhe eshte perfekte per te fshehur papersosmerite dhe perdoret kur je e rrethuar nga kamerat ose nga njerez qe bejne foto. Pra, ky produkt nuk eshte i pershtatshem per perdorim te perditshem, por vetem per raste te vecanta. Por, mos harro qe ta perdoresh ne porcione te vogla dhe ne menyren e duhur, ne te kundert te gjitha fotot e tua do te shfaqin gjurme pudre te bardhe ne te gjithe fytyren. 

3. Magix Face Primer

Never underestimate the power of a face primer. Maybe some of you might think that it is a waste of time buying a primer when you can apply a moisturizer before using a foundation. Well, let me just tell you that the function of a moisturizer is not keeping your foundation in place throughout the day, but keeping your skin smooth and hydrated. The primer has only one major function, of keeping your foundation on throughout the day, even when you are working for 8 hours or longer or you have a lecture at University that God knows when will it end. So, if you have a busy schedule and you do not have time to freshen up your make up, then it is better you apply that primer before applying the foundation. The primer also serves as a barrier for the foundation, by not letting it enter deeply into your skin or pores, so somehow it is a protector of your skin.

Asnjehere mos e nenvlereso fuqine e nje primer per fytyren. Ndoshta disa nga ju do te thone se eshte nje humbje kohe te blesh nje primer kur mund te aplikosh hidratues per fytyren perpara se te perdoresh fondatinte. Epo, me ler te te them se funksioni i nje hidratuesi nuk eshte mbajtja e fondatintes ne vend gjate dites, por mbajtja e lekures te bute dhe te hidratuar. Primer ka nje funksion te vetem, ate te mbajtjes ne vend te fondatintes gjate dites, edhe kur punon per 8 ore ose me shume, ose kur ke leksion ne Universitet dhe nje Zot e di se kur mbaron. Keshtu qe nese ke nje orar te ngjeshur dhe nuk ke kohe te freskosh make up-in, atehere eshte me mire te aplikosh primer perpara se te aplikosh fondatinten. Primer gjithashtu sherben si nje barriere per fondatinten, duke mos e lejuar ate te hyje ne thellesi te lekures tende ose tek poret, keshtu qe ne njefare menyre eshte mbrojtesi i lekures tende.

18472505_10203196254743458_1505684126_o (1)

4. Ruby Shock Lipstick

A beauty set is never complete without the red lipstick. Not only red is considered the color of love, but it also shows bravery and confidence. That is why they say “Put on some red lipstick and live a little”.

Nje set bukurie nuk eshte asnjehere i plote pa buzekuqin e kuq. E kuqja nuk konsiderohet vetem ngjyra e dashurise, por ajo gjithashtu tregon trimeri dhe konfidence. Prandaj ekziston shprehja “Vendos pak buzekuq te kuq dhe jeto jeten”.

18492977_10203196465668731_1326508590_o (1)

5. Perfect Brow Styling Duo

Though I got this product for myself, my mother is the one using it as she has blonde hair and wants to show more her brows. I am not a fan of products made especially for brows as I like to keep them natural, just the way they are. But, I have noticed that this product from Mark is ideal for making brows look fuller and you can also shape them a little bit, when you have wrongly removed a hair from your brows and the shape looks awful. That is the only time I turn to a product for brows to save my appearance.

Edhe pse e mora kete produkt per veten time, mamaja ime eshte ajo qe po e perdor pasi ka floke bjonde dhe deshiron te nxjerre me ne pah vetullat. Nuk jam nje fanse e produkteve te bera posacerisht per vetullat pasi me pelqen t’i kem ato natyrale, ashtu sic jane vete. Por, kam vene re qe ky produkt nga Mark eshte ideal per t’i bere vetullat te duken me te plota dhe gjithashtu mund t’i japesh forme atyre nese padashur ke hequr nje qime dhe forma duket e tmerrshme. Ky eshte i vetmi rast kur une zgjedh nje produkt per vetullat per te rregulluar pamjen time.

18493021_10203196254583454_1299654652_o (1)

6. Spectralash Mascara

I believe that women would do anything just to have perfect lashes. With all these products coming out every day, I wonder what is next for making lashes look amazingly long and bold. What I first like about the Spectralash Mascara from Mark is it’s very concept of having 3 mascaras in 1 package. The mascara is made of 3 sections, each with a different effect on the volume of your lashes. Just twist up the packaging and you decide on the volume you want to give to the lashes. I use it depending on the time, like in the morning I keep it in level 1 and my lashes have a natural look. When I go out in the afternoon for a quick coffee or drink, I choose the middle level, and for a night out things become more daring. The last level helps you create the dramatic look you like, by putting your eyes on the very spotlight.

Une mendoj se femrat do te benin cdo gje vetem per te patur qerpike perfekt. Me gjithe keto produkte qe lancohen cdo dite, mendoj se cfare ka mbetur tjeter per t’i bere qerpiket te duken te gjata dhe te plota ne menyre te perkryer. Ajo cfare me pelqen si fillim per rimelin Spectralash nga Mark eshte vete koncepti i tij i te paturit 3 rimele ne nje paketim te vetem. Rimeli perbehet nga 3 seksione, secila me nje efekt te ndryshem mbi volumin e qerpikeve te tu. Mjafton te rrotullosh paketimin dhe ti vendos per volumin qe do t’u japesh qerpikeve. Une e perdor ne varesi te kohes, si per shembull ne mengjes une e mbaj ne livelin 1 dhe qerpiket kane nje pamje natyrale. Kur dal mbasditeve per nje kafe ose pije te shpejte, zgjedh livelin e mesit dhe per nje te dalur ne mbremje gjerat behen me te guximshme. Liveli i fundit te ndihmon te krijosh pamjen dramatike qe te pelqen, duke i vendosur syte e tu ne qender te vemendjes. 

mark-avon-makeup

7. Contour Duo

I have a confession to make. I have so many products for highlight and contour and I still suck at my contouring skills. I kept seeing all these youtube tutorials and in the end my result was different from the tutorials. So I stopped watching them and I am happy with my results as a beginner, though sometimes I do not see a difference in the way I look when using only foundation or when I add highlight and contour. Am I blind or something?

Me duhet te bej nje rrefim. Kam shume produkte per ndricim dhe kontur dhe perseri aftesite e mia te konturit jane skandaloze. Shihja shpesh video ne youtube, por ne fund rezultati im ishte ndryshe nga videot. Keshtu qe ndalova se pari ato dhe jam e lumtur me rezultatet e mia prej fillestareje, edhe pse ndonjehere nuk shoh asnje ndryshim ne menyren se si dukem kur aplikoj vetem fondatinte ose kur shtoj ndricim dhe kontur. Mos jam gje e verber?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.