Skincare

Si te kesh nje lekure te fresket ne Vere

By  | 

 

If you ask me what I hate most about Summer, is the fact that I can’t stand when I put foundation or any cream, because my face sometimes gets sweaty from all that heat. Well there is always a solution to any situation, so after some research I found out how we can avoid uncomfortable situations.
So the case of having a dewy skin starts from a few little tips.
 
Ne qofte se me pyesni se cfare urrej me shume gjate periudhes se Veres, eshte fakti se nuk e duroj dot lekuren time kur vendos krem puder ose ndonje krem tjeter, sepse ajo behet me djerse nga gjithe ajo nxehtesi. Epo gjithmone ka nje zgjidhje per cdo situate, keshtu qe pas disa kerkimesh gjeta se si mund te shmangim situata te pakendshme.
Keshtu qe ceshtja per te patur lekure te fresket fillon nga disa keshilla te vogla.


1. Apply SPF and moisturize
It is very important that the first thing you do in the morning is moisturize your face. It is something that you should not avoid especially during Summer. Use a light cream that contains SPF, SPF 15 or 20 is the right choice and apply it all over the face. Then apply a primer, since it will help maintain the freshness of your make up.
 
Apliko SPF dhe hidrato
Eshte shume e rendesishme qe gjeja e pare qe ben ne mengjes eshte hidratimi lekures. Eshte dicka qe nuk duhet ta shmangesh sidomos ne Vere. Perdor nje krem te lehte qe permban SPF, SPF 15 ose 20 eshte zgjedhja e duhur dhe aplikoje ne te gjithe lekuren. Me pas apliko primer, meqenese do te ndihmoje ne mbajtjen sa me te fresket te make up-it.
 
2. Use a concealer
Use a concealer only if you need it under the eyes to brighten them and in the places when your face gets red. The color of the concealer should be very light for every skin type.
 
Perdor korrektor
Perdor korrektor vetem ne qofte se e ke te nevojshme poshte pjeses se syve qe t’i ndricosh ato dhe ne vende ku lekura jote eshte e skuqur. Ngjyra e korrektorit duhet te jete teper e lehte per cdo tip lekure.
 
3. Apply foundation
In the Summer it’s all about applying little foundation. So in order to do that just put foundation in four places, or create four dots; one in the center of the forehead, each cheek and in the bottom of the chin. Apply it with your hands if you have cleaned them before or use a brush that spreads the foundation evenly.
 
Apliko krem puder
Ne Vere gjithcka ka te beje me te aplikuarit pak krem puder. Keshtu qe ne menyre qe te besh nje gje te tille apliko krem puder ne kater vende ose me sakte krijo kater pika ne fytyre; ne qender te ballit, ne dy faqet dhe ne fund te mjekres. Aplikoje ate me ane te duarve ne qofte se ato jane lare me perpara ose perdor nje furce qe e shperndan kremin puder ne menyre te barabarte.
 
4. Apply cheek blush and powder
If you want to add a soft pink color to your cheeks then apply a creamy blush on your cheeks. After that apply powder, not a shiny one, because after that you can use a bronzer that I am pretty sure it will have some shine on it. Go for a matte powder in the center of the forehead, under the eyes, down the sides of the nose, the tip of the nose and towards the cheeks.
 
Apliko ton per faqet dhe puder
Ne qofte se deshiron t’i japesh faqeve nje nuance te lehte ne roze apliko nje ton kremoz per faqet. Pas kesaj apliko puder, jo puder me shkelqim, sepse pas kesaj mund te aplikosh bronz qe jam mese e sigurt se do te permbaje pak shkelqim. Apliko puder matt ne qender te ballit, poshte syve, poshte pjeses se hundes, ne majen e hundes dhe pergjate pjeses se faqeve.
 
5. Bronze
All you need is a big brush and a bronzer and apply it all over your face. Yes… all over your face! Don’t worry because the bronzer is the final touch and it will make sure that your look blends in.
 
Bronz
Gjithcka qe te duhet eshte nje furce e madhe dhe nje bronz dhe aplikoje ne te gjithe fytyren. Po… ne te gjithe fytyren! Mos u shqeteso sepse bronzi eshte prekja e fundit dhe do te beje te mundur qe look-u yt te kete marre perzierjen e duhur.


Foto e marre nga Vogue US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.